Over het schip

De Vrouw Leentje is een Zeeuwse Poon(1), een soort tjalk aangepast voor het ruwe water van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen van voor de Deltawerken. Gebouwd in 1894 in Krimpen a/d IJssel, waarschijnlijk bij Joh. Van Duijvendijk. Lang 16,15 meter over de stevens en breed 4,45 meter volgens de laatste meetbrief. Waterverplaatsing ca. 35 ton.

Oorspronkelijk  was het een beurtvaarder(2) tussen Goeree-Overflakkee, Dordrecht en Rotterdam.

De Vrouw Leentje ca. 1920

De Vrouw Leentje als zeilend vrachtschip, begin vorige eeuw

Ze is genoemd naar Leentje Moerkerk (1864-1936), de vrouw van de eerste eigenaar/schipper. De tweede eigenaar gaf het schip een andere naam: “De Tijd Zal het Leren” en vervoerde vooral aardappelen van West-Brabant naar Rotterdam. Het waren moeilijke tijden, de jaren ‘20-‘30 van de vorige eeuw en de vrachtvaart onder zeil liep op zijn eind. “De Tijd Zal het Leren” eindigde dan ook in een erg harde les: faillissement. In de oorlog heeft het schip in de Biesbos gelegen, verborgen voor de Duitsers die altijd ijzer zochten voor de wapenindustrie. Daarna heeft ze minstens 10 eigenaren en functies gehad, o.a. woonboot in Maastricht. In de jaren 1974 – 1979 is ze grondig opgeknapt, opnieuw onder zeil gebracht en ingericht voor de chartervaart. Van 1979 – 2014 heeft ze, weer onder de oorspronkelijke naam, met betalende passagiers gevaren als onderdeel van de “bruine vloot”. Ze heeft 14 slaapplaatsen verdeeld over 4 hutten. Er zijn twee WC’s en een douche.

Bronnen: ‘Al meer dan een eeuw in de vaart. De geschiedenis van De Vrouw Leentje, een voormalig beurtscheepje’ door Eric Verlinde. Amsterdam, 1995.
’De tijd zal ’t leeren’ Leeuwarder Courant 15 dec. 2012 klik hier.

1) Die typering als Zeeuwse Poon is niet onomstreden. Ponen waren houten schepen. Er varen nog ca. 5 met de Vrouw Leentje vergelijkbare stalen schepen uit de jaren rond 1900. De meeste worden nu ook Zeeuwse Poon genoemd en de lijnen komen ook sterk overeen met houten ponen, maar in de archieven van de Scheepsmetingsdienst van voor de oorlog staan ze te boek als Paviljoen schuit of Paviljoen jacht. In het boek “De blijde aankomst” over schippersfamilies van Goeree en Overflakkee komt De Vrouw Leentje voor als “IJsseljacht”.
2) Beurtvaarders of beurtschepen voeren een vaste route en dienstregeling (als de wind meewerkte).